14 сумдын газрын даамлуудтай 2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгууллаа.

2017-02-18

Сумдын газрын даамлуудын өнгөрсөн оны хийсэн ажлын үзүүлэлт, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, байр эзлүүлэн өргөмжлөл мөнгөн шагналаар урамшуулсан. Тус газрын албан хаагчид болон 14 сумдын газрын даамлуудтай 2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж ажиллаа. 

Санал асуулга

Та иргэнд нэг удаа үнэгүй өмчлөх газраа өмчилж авсан уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР