“Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-д ГХБХБГазрын ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа.

2017-05-10

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлиг, Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр, Монгол Улсын “Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ” 2005:5538 стандарт, “Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих”, “Биеийн тамир, спортыг бүх нийтийн хэрэглээ болгоцгооё” жилийн хүрээнд “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-д тус газрын ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа.

Санал асуулга

Та иргэнд нэг удаа үнэгүй өмчлөх газраа өмчилж авсан уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР