Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ

2019-01-18

Дорнод аймгийн ГХБХБГ-ын Барилга хот байгуулалтын хэлтэс нь 2018 онд улсын төсвийн 8,296.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний ажил-11,  засварын ажил-13, орон нутгийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн 1,335.7 сая төгрөгийн засвар шинэчлэлийн ажил-32, замын сангийн 483.0 сая төгрөгийн барилга угсралтын захиалагчийн хяналтын ажил-5 тус тус хийж, төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн, зохих ёсны гүйцэтгэлд хүргэн ажиллаад байна.

Үүнээс томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг дурдвал Баян-Уул сумын 640 хүүхдийн хүчин чадал бүхий сургуулийн барилга, Хархираагийн соёл түүхийн төвийн барилга, 1000 айлын хороолол хүртэлх, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлууд зэрэг болно.

 

 

 

Санал асуулга

Та иргэнд нэг удаа үнэгүй өмчлөх газраа өмчилж авсан уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР