2018 онд Хэрлэн сумын хэмжээнд 2717 иргэнд 189.96 га газар өмчлүүлсэн байна

2019-01-30

"Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль" хэрэгжиж эхэлснээс хойш буюу 2003 оны 5 дугаар сарын 1-ны өдрөөс 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Хэрлэн сумын хэмжээнд нийт 26820 иргэн 1929.9 га газрыг өмчилж авсан байна. 

Үүнээс: 2018 онд аймгийн Засаг даргын захирамжаар Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагуу гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар  2717 иргэнд 189.96 га газарт газар өмчлүүлсэн байна.  

 

Дорнод аймгийн ГХБХБГ

Санал асуулга

Та иргэнд нэг удаа үнэгүй өмчлөх газраа өмчилж авсан уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР