Зүүн бүсийн сургалт болно

2019-02-14

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн веб системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан  2019 оны 02 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд бүсчилсэн сургалтыг Дорнод аймагт зохион байгуулах гэж байна.

Тус сургалтанд Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын холбогдох мэргэжилтнүүд болон Газрын даамлууд оролцох юм.

 

Дорнод аймгийн ГХБХБГ

Санал асуулга

Та иргэнд нэг удаа үнэгүй өмчлөх газраа өмчилж авсан уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР