Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим системийн цахим хуралд хамрагдлаа.

2020-03-31

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2020 оны "Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийг нэвтрүүлэх тухай" А/46 тоот тушаал батлагдсан. Үүний дагуу газар зохион байгуулалтын цахим систем болон системийн зарим шинэчлэлтийн талаар видео хурлыг газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас зохион байгууллаа. Энэхүү цахим сургалтанд Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын холбогдох мэргэжилтэн болон сумдын Газрын даамлууд хамрагдлаа.

Санал асуулга

Та иргэнд нэг удаа үнэгүй өмчлөх газраа өмчилж авсан уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР