2017-2018 оныг "ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЖ ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖИЛ" болгон зарлалаа.

2017-02-08

Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газар нь 2017 онд үйл ажиллагаагаа иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй болгох зорилгоор “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЖ ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖИЛ” болгон зарлалаа.  Тус ажлын хүрээнд газрын даргаар хүрээнд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр танилцуулга хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллахаар төлөвлөөд байна.

 

 

Санал асуулга

Та иргэнд нэг удаа үнэгүй өмчлөх газраа өмчилж авсан уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР