БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ДОРНОД АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ  БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН бүтэц зохион байгуулалт

 

Санал асуулга

Та газартай холбоотой мэдээлэлээ цахимаар авч чаддаг уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР